Tanıtım

Sistematik Kutsal Kitap’ı ve Tanrı içinde yaşamayı öğrenebileceğiniz yer, Good News Teoloji Okulu.

Tanıtım

  • Tanıtım
  • Misyon & Vizyon
  • Tarihçe

Önsöz

1976 yılında Pastör Ock Soo Park’ın kurduğu Good News Teoloji okulu, bütün dünyada çalışmakta olan binlerce misyonerleri yetiştiren bir okul oldu. Good News Teoloji okulu Luka 24. Bölüm 47. Ayette yazılı olan “Tövbe ve günah bağışının saf müjdesi”ni vurgulayarak günah içerisinde ölmekte olan insanlara Mesih’in ışığını ileten müjdecileri yetiştirmeyi ve eğitmeyi amaçlıyor.

       

Bugünlerde Hristiyanlar birçok sıkıntılarla yüzleşmektedir. Kiliselerin çoğu Kutsal Kitap’ın imanından uzaklaşmıştır, kiliseye gitmekte olan Hristiyanların yaş ortalaması artmaktadır ve bununla birlikte kiliseler yavaş yavaş ortadan kaybolmaktadır. Bunun gibi şeyler imana bağlanmayıp insani çabalara ve dini bakış açısına odaklanmaktan dolayı Tanrı’nın lütfuyla müjdenin gerçeğinden uzaklaşmanın sonucunda ortaya çıkan şeylerdir. Her şeyden de önemli olan, Söz’e iman ederek ruhsal yaşama geri döndüğümüz Kutsal Kitap’a ait gerçek tövbeye ihtiyacımız vardır.

       

Good News Teoloji okulu misyonerliğin limitini deneyimlemiş pastörlerle tüm dünyaya müjdeleme yapmak için çağrılmış insanların ruhsal anlamda gelişebilecekleri bir yerdir. Tanrı kulları aracılığıyla çalışacaktır. Tanrı’nın gerçek kulları aracılığıyla kiliseler değişecektir, dahası bölge, şehir ve ülke değişecektir. Müjdeleme yapacak ve dünyayı değiştirecek Tanrı’nın kullarını yetiştirmek adına Good News Teoloji okulu Rabbin ordusu olarak ruhi merkez rolünü yerine getirecektir.

       

Misyon

Good News Teoloji okulu, dünyanın dört bucağına müjdeyi yaymayı ve Tanrı’nın isteğine göre yaşamak isteyen insanlar içindir. Good News Teoloji okulu, teori merkezli eğitim değil Kutsal Kitap merkezli ruhsal yaşamı yani imanı öğretmeyi hedeflemektedir. Good News Teoloji okulunun aşamaları, günah ve umutsuzluk içerisinde olan insanları Tanrı’nın lütuf ve kurtuluşuna yönlendirecek Tanrı kullarını yetiştirmektedir.

Vizyon

Good News Teoloji okulu bütün ders aşamalarını tamamlayıp mezun koşullarını doldurmuş olan öğrencilere çaylak pastör unvanını vermekle birlikte dünyanın neresinde olursa olsun müjde için cesurca adım atmaları adına öğrencileri teşvik edecektir. Mezunlar, insanları kurtuluşa ve ruhsal hayata yönlendiren müjdenin işçileri olacaktır.

       

Good News Teoloji okulu, birçok ülkenin pastörlerini yetiştiren dünyaca ünlü bir teoloji okuludur. Gerçeğin arayışında müjdeleme yapmak istese de bunu nasıl yapacağını bilmeyen insanlara yol gösterir. Zaman ve mesafenin kısıtlamalarından dolayı derse katılamayan bütün dünyanın öğrencileri için kusursuz bir çevrimiçi platform aracılığıyla müjdeyi öğretmekte ve geleneksel müjdeye dayanan eğitim aşaması ile pastörler yetiştirmektedir.

       

Good News Teoloji Okulu Tarihçesi

Dile benden, miras olarak sana ulusları, Mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. 
(Mezmurlar 2 :8)

       

1962 yılı, Kore Savaşından hemen sonra İngiltere ve Amerika’dan gelen geleneksel evangelizm misyonerleri Kore’de Teoloji okulunu kurarak müjdenin işçilerini yetiştirmiştir. Pastör Ock Soo Park orada eğitim gördükten sonra 1976 yılında Good News Teoloji okulunu kurmuştur ve bu okul aracılığıyla birçok müjdeciler yetişmiştir. 2010 yılında ruhsal hayatı ve Kutsal Kitap’ın teolojisini öğrenmek isteyen öğrenciler için çevrimiçi programlar başlamıştır.

       

Şimdiye kadar Good News Teoloji okulunda toplam 15 bin kişi eğitim görmüştür ve aralarında 1300 kişi şu an 90’a yakın farklı ülkelerde pastör olarak müjde için yaşamaktadır. Ayrıca Teoloji okulunda öğrendikleri imana dayanarak tüm dünyada günah yüzünden acı çekmekte olan sayısızca insanlara müjdeleme yapmakta ve eğitim, tıbbi gönüllü hizmetler vs. çeşitli alanlarda birçok ülkeleri değiştirmektedir.

       

Good News Teoloji okulu her ülkenin kendi dilinde hizmet etmektedir ve çeşitli ülkelerin öğrencilerine sistematik çevrimiçi platformda istedikleri dilde ders dinleme mümkünatını sağlamaktadır. Şu anda bu program yaklaşık 90 ülkede işletilmektedir.